Наши клиенти

Основната ни цел е нашите клиенти да получават качествено счетоводно обслужване.

Нашият девиз е "Ние работим за Вас" и го прилагаме с мисълта, че ние сме добре, когато и нашите клиенти са добре.

Наши клиенти са малки и средни предприятия и физически лица от региона между Стара и Нова Загора, Раднево, Сливен и Ямбол.

По юридически статут това са еднолични търговци, кооперации, ООД  и ЕООД, събирателни дружества, юридически лица с нестопанска цел, свободни професии и занаятчии, земеделски производители.

Предприятията, които обслужваме се занимават със следните дейности:

 • промишлено производство - мелничарство, фуражопроизводство, хлебопроизводство, издателска дейност;
 • селско стопанство - растениевъдство, животновъдство, оранжерийно производство, рибопроизводство и селскостопански услуги;
 • строителни услуги;
 • изкупуване отпадъци и вторични суровини;
 • търговия на едро и дребно - безобектна търговия, хранителни магазини, магазини за промишлени стоки, магазини за компютърни стоки, бензиностанции, кафе-барове;
 • медицинска дейност - хуманна медицина, ветеринарна медицина;
 • читалищна дейност - читалища;
 • услуги - бизнес-услуги, недвижими имоти, административни услуги, рекламни и софтуерни услуги, нотариални услуги и други услуги за населението.

През годините клиенти на ССП „КАМЕНАКОМ” са над 45 юридически и физически лица:

с пълно счетоводно обслужване:

 • ППЗК "Съгласие"
 • ЕТ "Недка Славова - Шанс"
 • СД "Шанс ВЗМС - Славов, Колев и сие"
 • ЕТ "Снежана Колева - МЗ - 93"
 • "Земел" ЕООД
 • ЕТ "Бенов 90 - Диньо Стоянов"
 • "Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД
 • ЕТ "Бредком - Светослав Георгиев"
 • СД "Иксен - 90 - Грудев и сие"
 • ЕТ "Енцо - Енчо Станилов"
 • "Поли - 5" ООД (СД "Поли-5-Петрови, сие")
 • ЕТ "Халкови - Елена Йорданова"
 • ЕТ "Даниел Неделчев – ВЕТ”
 • "Загорско знаме - 96" ООД
 • ЕТ "Нике - Драго Петров"
 • ЕТ "Боги - Дизайн - Петя Димитрова"
 • ЕТ "Куньо Кунев"
 • Читалище "Искра-1931"
 • "Сокол" ООД
 • ЕТ "Марти - Мартин Кирчев"
 • ЕТ "Рамару - Атанас Атанасов"
 • "Тами" ООД
 • "Дика" ООД
 • "Титев" ООД
 • „Динито-2010” ЕООД
 • Народно читалище „Пробуда-1929”
 • "Мистик - 75" ЕООД
 • ЕТ "Вили - Величка Драганова"
 • Народно читалище "Светлина - 1908"
 • Народно читалище "Светлина - 1932"
 • "Агро Загоре 2013" ЕООД
 • "ПИБ 8795" ООД
 • Нотариус Веселин Икономов
 • ЕТ "Д-р Турлакова - Стоянка Петкова АПМП"
 • ЕТ "Сигнатюр - Тодорка Александрова”
 • "Роса" ЕООД
 • ЗП Райко Иванов Райков

обслужване по ТРЗ и осигуряване:

 • адвокати,
 • земеделски производители,
 • еднолични търговци,
 • свободни професии - лекари, архитекти, инженери,
 • занаятчии,
 • църковно настоятелство
0889 744320
0886 634342