Актуално

Проверка на изплатените доходи през 2017 година

28/03/2018

Ф изическите лица могат вече да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени данни за 2017 година от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани...

повече »

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2017

15/03/2018

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за...

повече »

През 2018 г. фирмите без дейност не подават годишна декларация

15/03/2018

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен...

повече »

Корпоративните декларации се подават само по електронен път

15/03/2018

Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г. , се подават единствено по...

повече »

липсващи данни в данъчните декларации

16/11/2017

От 15 ноември 2017 г. Национална агенция за приходите започна изпращането на близо 18 хил. електронни и хартиени писма до клиенти, подали годишни данъчна декларация...

повече »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0889 744320
0886 634342