Актуално

До края на февруари се плаща към НАП по единната сметка

23/02/2014

От приходната агенция съобщават на клиентите си, че плащанията за данъци и осигурителни вноски, които  предстоят до края на февруари ще се извършват по...

повече »

Декларацията за данък доход за 2013 с баркод

14/01/2014

Декларация за облагане на доходите с баркод вече е качена на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Електронният формуляр трябва да се...

повече »

Нови електронни услуги от НОИ

03/01/2014

Националният осигурителен институт (НОИ) разработи нови четири електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията ( www.nssi.bg ). Те са активни...

повече »

Данъчни декларации за 2013 година

03/01/2014

Новите образци на Годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходите на физическите лица за 2013 година може да се намерят на интернет...

повече »

Годишен отчет за дейността за 2013 година

02/01/2014

На интернет страниците на НАП и НСИ са  публикувани формуляри, указания, инструкции и подробна информация по темата. И през 2014 г. фирмите подават годишен...

повече »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0889 744320
0886 634342