Актуално

Кога нямат право да Ви искат Удостоверение за актуално състояние

11/07/2012

Ако Вашето предприятие е регистрирано (пререгистрирано) в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и сте посочили ЕИК, никой държавен, общински...

повече »

И документите за НОИ - само на е-носител

04/04/2012

От 1 април 2012 година са в сила направените промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО . Променени са образците на...

повече »

До 2 април търговските дружества подават декларации и отчети

28/03/2012

Дори и да не са извършвали дейност през 2011 година, търговските дружества подават Декларация по специален образец 1010а в НАП , с която се декларира, че за данъчния...

повече »

Предприятията подават в НАП до 2 май Справка за доходите

15/03/2012

На интернет страницата на НАП е публикувано напомняне относно задължението на предприятията и самоосигуряващите се лица , които са изплатили доходи през 2011...

повече »

Нов програмен продукт на НАП

29/02/2012

На интернет страницата си Националната агенция за приходите пусна нов програмен продукт - Справка    по чл. 73 от ЗДДФЛ, с който може да се: въвеждат...

повече »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0889 744320
0886 634342