Актуално

Здравна вноска от безработните и декларация образец 7

08/02/2012

Всеки, който не е здравно осигурен на някакво основание, т.е. не е на трудов договор, самоосигуряващ се, пенсионер, безработен с обезщетение от Бюрото по труда или...

повече »

Без отстъпка от 5 на сто ако авансовият данък не е внесен през 2011

01/02/2012

На 10 февруари изтича срокът, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка от 5%. От тази година...

повече »

До края на януари

20/01/2012

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да подадат в НАП Декларация за промяна на вида на осигуряването си през 2012 година, т.е. ако досега са се осигурявали...

повече »

Е-услуги от НАП чрез персонален идентификационен код (ПИК)

12/01/2012

Националната агенция за приходите започна издаването на персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този...

повече »

След 01 януари 2012 година – нови моменти при данъци, осигуровки, годишни данъчни декларации и годишни отчети за дейността

01/01/2012

Промяна при подаване на ежемесечните Справки-декларации по ДДС С промяна в Закона за данък върху добавената стойност  в сила от 1 януари 2012 г. ежемесечните...

повече »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0889 744320
0886 634342