Сертификати

„Каменаком” ООД е СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ спроред §1, т.7 от Закона за счетоводството. С Решение № 180 от 25.01.2002 година е регистрирано допълнение в предмета на дейност, за да може то да отговаря на изискванието на Закона.

Решение № 180 - Сертификат за специализирано счетоводно предприятие

"Каменаком" ООД е Администратор на лични данни вписан в регистъра, воден от Комисията за защита на личните данни с Идентификационен код 48223.

През ноември 2011 година, управителят на фирмата придоби и сертификат като участник в дискусия на тема "Коментари по актуални счетоводни теми".

Сертификат за участие в дискусия по актуални счетоводни проблеми

0889 744320
0886 634342